Chân dung

  • Viết từ… cõi chết!

    Khi đang ngồi giữa bè bạn trên giảng đường đại học, nhận được tin nhắn báo có bài đăng, trái tim tôi rộn ràng. Hơn năm năm sau bài báo đầu tiên được đăng, tôi vẫn không hết cảm giác ...

    Xem chi tiết