Ngành Văn hóa học Khoa Ngữ văn 10 năm – Một chặng đường

 • Trong bối cảnh khi mà vấn đề văn hoá trở thành mối quan tâm hàng đầu trong đời sống xã hội, BCH TƯ Đảng CSVN khóa VIII trong phiên họp vào tháng 7 năm 1998 đã thông qua Nghị quyết 5 về việc “Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Sự ra đời của Nghị quyết 5 của BCH TW Đảng như một bản đề cương văn hóa mới cho thấy việc bảo tồn và phát triển văn hoá không còn là công việc của riêng ai mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Cùng nhận lãnh trách nhiệm này với khu vực miền Bắc và miền Nam thì ở khu vực miền Trung, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đến tháng 7 năm 2006, Khoa Ngữ văn chính thức tuyển sinh mã ngành Văn hóa học nhằm cung cấp đội ngũ nhân lực để thực hiện trọng trách mà xã hội đã giao phó.

  Sau 10 năm tuyển sinh với hơn 500 sinh viên, dù có những bước thăng trầm khác nhau nhưng ngành Văn hóa học của khoa Ngữ văn đã từng bước lớn mạnh và khẳng định được sức sống của mình. Với mục đích đào tạo ra những Cử nhân Văn hóa có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực có liên quan đến văn hóa học như: lí luận văn hóa; tiếp xúc văn hoá Đông – Tây ở Việt Nam; di tích và thắng cảnh Việt Nam; văn hoá ẩm thực Việt Nam; văn hóa đô thị Việt Nam, văn hóa kinh doanh Việt Nam, văn hóa tôn giáo Việt Nam; văn hóa du lịch Việt Nam; các vùng văn hoá và văn hoá tộc người Việt Nam; lịch sử văn hoá Việt Nam và tiếp cận với các nền văn hóa, văn minh thế giới… Đồng thời chương trình đào tạo còn cung cấp cho người học những kĩ năng về việc phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề văn hóa; có khả năng tổ chức, điều hành, quản lí chương trình văn hóa nghệ thuật (kĩ năng xử lí tình huống; giao tiếp xã hội; làm việc nhóm; tự học, tự nghiên cứu; thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; ứng dụng kết quả nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu của người nước ngoài về văn hóa Việt Nam); có kĩ năng phát triển và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; góp phần xây dựng một đời sống văn hóa lành mạnh, bền vững…

  Chính những mục tiêu cụ thể như vậy, cùng với sự tận tậm dạy dỗ của đội ngũ giảng viên của khoa Ngữ văn đã làm hình thành ở người học thái độ trân trọng và tự hào về tài sản văn hóa quốc gia và địa phương; sinh viên ngành Văn hóa đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nhằm tìm hiểu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng xã hội trong và ngoài nước; nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nhà trường nhằm giữ gìn những hình thức sinh hoạt văn hóa đậm bản sắc dân tộc, duy trì đời sống văn hóa cộng đồng; nuôi dưỡng lòng say mê tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

  Những sinh viên ngành Văn hóa học của khoa Ngữ văn sau khi tốt nghiệp đã đảm nhận những vị trí làm việc như: nghiên cứu văn hóa tại các viện hoặc các trung tâm khoa học xã hội trên khắp các tỉnh thành; giảng dạy lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hóa – thông tin, chính trị – hành chính; quản lí nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa – thông tin, du lịch (các Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa Thông tin quận huyện, phường xã; Nhà Văn hóa; cơ quan văn hóa du lịch, quảng cáo, tổ chức sự kiện…); tham gia công tác hoặc làm cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông.

  Vẫn giữ vững quyết tâm cung cấp cho khu vực miền Trung những cử nhân văn hóa “vừa hồng, vừa chuyên”, mỗi năm, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực để xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội và thực lực của người học. Cho nên, nơi đây vẫn luôn là địa chỉ tin cậy để người học lựa chọn và gởi gắm những ước mơ của mình.

  Năm 2016, kỷ niệm 10 năm mở mã ngành Văn hóa học, thầy trò Khoa Ngữ Văn náo nức tổ chức hàng loạt các sự kiện mang Sắc màu văn hóa. Các sinh viên ngành Văn hóa học phối hợp cùng sinh viên tất cả các ngành khác trong Khoa Ngữ Văn, dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa, sự hỗ trợ của Liên chi đoàn khoa, đã thực hiện các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng như văn hóa các nước trên thế giới. Các hoạt động phong phú sôi nổi trong suốt tháng 10 năm 2016 nhằm hướng về lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ngành, nhìn nhận lại chặng đường dựng xây và phát triển của ngành Văn hóa học trong Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tất cả hòa chung trong không khí thi đua học tập, tạo cảm hứng với ngành học cũng như những tin tưởng hi vọng vào cơ hội nghề nghiệp tương lai.

  Ngành Văn hóa học, Khoa Ngữ Văn – 10 năm nhìn lại, tất cả những thành quả đạt được là niềm tin vững bước cho chặng đường đi tới.

  im7_1127

  im7_1148

  im7_1152

  im7_1161

  im7_1166

  im7_1167

  im7_1190 im7_1234

  im7_1237

  im7_1238

  im7_1241

  im7_1246

  im7_1264

  im7_1265

  im7_1274

  im7_1289

  im7_1298

  im7_1306

  im7_1309

  im7_1321

  im7_1345

  im7_1349

  im7_1351

  im7_1352

  im7_1414

  im7_1416

  im7_1429

  im7_1436

  im7_1437

  im7_1441

  im7_1447

  im7_1449

  im7_1451

  im7_1454

  im7_1459

  im7_1461

  im7_1465

  im7_1468

  im7_1469

  im7_1470

  im7_1473

  im7_1478

  im7_1479

  im7_1480

  im7_1481

  im7_1483

  im7_1485

  im7_1489

  im7_1490

  im7_1491

  im7_1497

  im7_1498 im7_1501

  im7_1502 im7_1503 im7_1506

  im7_1515 im7_1542 im7_1544 im7_1545 im7_1547 im7_1549 im7_1551 im7_1553 im7_1558 im7_1565 im7_1567 im7_1572 im7_1573 im7_1581 im7_1582 im7_1590 im7_1592 im7_1593 im7_1595 im7_1614 im7_1617 im7_1621 im7_1622 im7_1623 im7_1626 im7_1633 im7_1639 im7_1641 im7_1642 im7_1644 im7_1654 im7_1656 im7_1667 im7_1672 im7_1674 im7_1675 im7_1679 im7_1681

  Đà Nẵng tháng 10/2016

Các tin khác