Tuyển sinh 2017: Các ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển thuộc Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

 • STT

  Tên Ngành học

  Mã ngành

  Môn thi/ xét tuyển

  Chỉ tiêu

  1

  Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

  D140217

  Văn, Sử, Địa

  45

  2

  Cử nhân Khoa học Văn hóa học

  D220340

  Văn, Sử, Địa/Văn, Địa, Anh/ Văn, Sử, Anh

  90

  3

  Cử nhân Văn học

  D220330

  Văn, Sử, Địa/Văn, Địa, Anh/ Văn, Sử, Anh

  180

  4

  Cử nhân Báo chí

  D320101

  Văn, Sử, Địa/Văn, Địa, Anh/ Văn, Sử, Anh

  180

  - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

  Một số chú ý:

  - Điểm của tất cả các môn xét tuyển đều có hệ số 1

  - Phương thức  tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐHĐN.

Các tin khác