Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36

 • Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 như sau:

  1. Kế hoạch tổ chức thi cao học

  + Gia hạn thời gian đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi đến hết ngày 10/11/2017.

  + Lịch thi tuyển chính thức: tổ chức vào các ngày 02 và 03/12/2017; phân môn Kỹ năng nói (ngành Ngôn ngữ Anh) thi vào ngày 04/12/2017.

  1. Kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh

  + Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/11/2017.

  + Lịch bảo vệ đề cương: dự kiến ngày 16/12/2017.

Các tin khác