kkkk

Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng: 
Sứ mạng của Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là đào tạo và thực hiện nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Giáo dục, Văn học, Ngôn ngữ học, Báo chí và Văn hóa học; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là miền Trung - Tây Nguyên.
Mission:
Falculty of Linguistics and Literature seeks ’s mission is training and conducting scientific research in the fields of Educational, Literary, Linguistic, Journalism, and Cultural studies; providing high-quality human resources to serve the socio-economic sustainable development of Vietnam, especially the Central - Central Highlands.

Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trở thành khoa khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu Việt Nam, với giá trị cốt lõi là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực nghề nghiệp của các nhà giáo và nhà nghiên cứu Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, văn học, ngôn ngữ học, báo chí và văn hóa; cung cấp những kinh nghiệm học tập và kiến thức cốt lõi giúp người học trở thành những công dân tích cực và thành công trong nghề nghiệp sau này.
Vision:
By 2030, Falculty of Linguistics and Literature will become a leading social science and humanities faculty in Vietnam, with the core value is training high-quality human resources for the whole country, especially in the Central - Central Highlands; making critical contributions to enhance the profession of Vietnamese teachers and researchers in the fields of education, literature, linggustic, journalism, and culture, providing the core intellectual and engaged learning experiences that prepare students for their role as active citizens and everyday leaders.

 

VĂN PHÒNG KHOA NGỮ VĂN

SĐT VPK: 0236 3841323 (Line 128)

Email: khoavandanang@ued.udn.vn

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, phòng 203

      Các Trưởng Bộ môn:

 • Trưởng Bộ môn Báo chí:
  Th.S, GVC Phạm Thị Hương     

  Điện thoại: 0905.560.668     
  Email: pthuong@ued.udn.vn

 • Trưởng Bộ môn LL&PPDH Ngữ văn: 
  TS. Hồ Trần Ngọc Oanh   
  Điện thoại: 0905289023         
  Email: htnoanh@ued.udn.vn

 • Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam: 
  TS. Bùi Bích Hạnh     
  Điện thoại: 0911748222     
  Email: bbhanh@ued.udn.vn

 • Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ: 
  PGS.TS. Trần Văn Sáng       
  Điện thoại: 0914051576        
  Email: tvsang@ued.udn.vn

 • Trưởng Bộ môn LLVH, Văn hoá học, VH nước ngoài: 
  TS. Nguyễn Thanh Trường  
  Điện thoại: 0916.940.188
  Email: nttruong@ued.udn.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây